content_copy
Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
 
   

Edelstenen en mineralen hun werking

De mystieke kracht die er in de edelsteen besloten licht is de mens reeds in het vroegste stadium der beschaving opgevallen. Sinds oeroude tijden gelden edelstenen als krachtige amuletten en worden zij aangewend als medium voor kosmische krachten, door de eeuwen heen hebben edelstenen, als fel begeerde symbolen van rijkdom en macht, hun aantrekkingskracht behouden. Dit is natuurlijk ook niet verwonderlijk, uit de mysterieuze donkere diepten der aarde komt een wonderbaarlijk kleinood, een fraai gekleurde en onverwoestbare steen, met een vaak fascinerend kleurenspel en prachtige glans. Het is dus te begrijpen dat reeds de oermens zich ter opsiering en bescherming tooide met (half)edelstenen. Edelstenen zijn daarbij natuurlijk door de eeuwen heen een investering geweest, die in tijden van nood makkelijk verborgen of meegenomen kunnen worden.
Vanwege hun hardheid is het bewerken van echte edelstenen pas betrekkelijk laat in de geschiedenis mogelijk geworden.  De oudst bekende edelstenen zijn waarschijnlijk die stenen welke in hun ruwe vorm al een zekere schoonheid bezitten. Hierbij denkt men al snel aan kristallen die zo aan de oppervlakte van de aarde gevonden worden. De oudst bekende mijnen zijn waarschijnlijk de Egyptische smaragdmijnen in de woestijn ten oosten van de Nijl.
Het religieuze gebruik van edelstenen is ook al zeer oud en verspreid door alle culturen terug te vinden. Een van de eerste geschriften waarin verwijzingen naar edelstenen zijn terug te vinden is de Bijbel. Hierin is b.v. sprake van een borstschild voor de hogepriester Aeron (Exodus 28 :15 -30) waarin de volgende twaalf stenen verwerkt zijn : rode jaspis, chrysoliet, malachiet, hematiet, lapis lazulie, prasem, barnsteen, agaat, amethyst, turkoois, chrysopraas en nefriet.  In dit schild werden dan met de magische steen ‘ shamir ‘ 12 anagrammen van ZIJN naam gegraveerd en waren de stenen gevat in een vierkante borstplaat met de stenen in 4 rijen van 3 gouden zettingen. Deze stenen brachten de 12 goede geesten welke geassocieerd worden met de stammen van Israël.  Later is dit schild gebruikt in de tempel van koning Salomon die van 972 tot 932 over Juda en Israël regeerde. Ook in het hof van Eden waren edelstenen aanwezig (Ezechiel 28 ; 13) : alle kostelijke gesteente was Uw deksel, sardisstenen, topazen, diamanten, turkooizen, sardonyxstenen, jaspisstenen, saffieren, robijnen en smaragden.
De ongesneden saffier is sinds de twaalfde eeuw de officiële steen van kerkelijke hoogwaardigheids bekleders en de zegelsteen in de ring van koning Salomon was een saffier.  Volgens de overlevering waren de tien geboden in een plaat van ‘ saffier ‘ uitgehouwen, maar algemeen wordt aangenomen dat dit Lapis Lazuli is geweest omdat in die tijd het onmogelijk moet zijn geweest in een saffier te snijden vanwege de uitzonderlijke hardheid van deze steen.

In de middeleeuwen kwam het gebruik van edelstenen in vermalen vorm in zwang en werden er talrijke pillen, poeders en zalven verkocht waar edelstenen in verwerkt waren.
Voor elke kwaal was er wel een bijbehorende steen en de apothekers bereidden in die tijd het zogenaamde ‘elaeosaccharum‘, een mengsel van suiker, etherische oliën en verpulverde edelstenen.
Ook de likkepot (een mengsel van stroop en gemalen edelsteen) en vooral de
‘theriak colestis‘, een panaceae bereid uit een mengsel van vele kruiden, oliën en gemalen edelstenen, welke onder overheidstoezicht werd bereid waren veel gebruikte geneesmiddelen.
Vervelend was dat als het middel geen soelaas bood men er de apotheker vaak van verdacht uit winstbejag valse stenen te hebben gebruikt.
Ondanks de vaak overdreven verwachtingen betreffende de heilzame werking der edelstenen en kruidenmengsels, zijn veel moderne geneesmethoden zoals de homeopathie en kruidengeneeskunst deels uit deze oude gebruiken voortgekomen.  Een groot deel van de moderne medicijnen werden voor het eerst ontwikkeld uit stoffen die in planten zijn gevonden.  Denk bijvoorbeeld aan aspirine dat in berkenbast voorkomt of digitalis uit sommige nachtschade soorten dat bij sommige hartritme stoornissen soelaas bied.
 

Aardbeikwarts
Aardbeikwarts brengt humor
en vreugde.  Dit is een goede steen
om blijdschap in iemands leven
te brengen.  Het  helpt tegen
innerlijke  onrust en spanning.
 

Hardheid: 6.5-7                 Breuk:   ruw, hoekig                                        SiO2

Kwarts komt van het Duitse quartz en 'aardbeien' verwijst naar de roze kleur met donkerroze stipjes van de steen. Goed voor de hart chakra. Aardbeienkwarts is een roze gespikkelde, licht doorschijnende steen behorend tot de macrokristallijne kwarts-familie. Werking van de edelstenen Aardbeienkwarts: Aardbeienkwarts bevordert liefde, genieten van kleine dingen, humor en vreugde en is daarom goed tegen innerlijke onrust en spanningen. De steen helpt positieve affirmaties bekrachtigen en heeft een positieve uitwerking op het hart. 


Agaat
Troostend en kalmerend.
Vaak als amulet gedragen
tegen ziekte en pijn.
Agaat vergroot het zelfvertrouwen en vermindert twijfel.


Hardheid: 6.5-7                 Breuk:   ruw, hoekig                                        SiO2

Agaat behoort tot de groep van kwartsvariëteiten welke in bijna alle kleuren voor kunnen komen  en waarvan de agaat soms kunstmatig geverfd wordt.
De kwartsgroep is een van de meest voorkomende mineralen en telt vele aan elkaar verwante soorten die vaak in mengvormen met andere steensoorten zoals chalcedoon, jaspis, hoornsteen en zelfs opaal gevonden wordt. Agaten zijn met chalcedoon gevulde holten die in vulkanisch gesteente voorkomen. Door de gelaagde opbouw heeft agaat vaak zeer grillige verschillend gekleurde banden. Zo vind men : landschaps-, wolken-, ster-, mos- en nog veel meer agaten. Een bijzondere soort is de ‘Sarder’ die rechte lagen heeft die
afwisselend bruinrood en wit zijn. Deze werden vroeger vaak gebruikt voor het snijden van camees en mystieke symbolen.
Agaten met ingegraveerde spreuken worden wel gebruikt als talisman voor het tegengaan van ziektes.
De agaat heeft een kalmerende werking, geeft troost en helpt tegen pijn en doofheid.
https://www.pontifex-kaarsen.com/Webwinkel-Product-252851089/Agaat.html
 

Amazoniet
Amazoniet brengt balans en is een
beschermer tegen negatieve energie.
Werkt kalmerend en brengt
evenwicht bij verdriet, bezorgdheid,
angst, trauma’s, zorgen en rouw.
 
Hardheid: 6.-6.5                Breuk:   oneven, splinters                           KAlSi3O8

Amazoniet, soms ook Amazonesteen genoemd, is een groene variëteit van microkliene veldspaat. De naam is afkomstig van de rivier de Amazone, waaruit vroeger een bepaald type groene stenen werden gewonnen, maar het is twijfelachtig of groene veldspaat ook voorkomt in het Amazonegebied. Amazoniet komt slechts beperkt voor. Vroeger werd het bijna alleen gewonnen bij de Russische stad Miass in de Ilmenbergen in de Zuidelijke Oeral, waar het voorkomt in granietrotsen. Recentelijker werden ook kristallen gevonden in de Pikes Peak in de Amerikaanse staat Colorado, waar het zich bevindt in complexen met rookkwarts, orthoklaas en albiet in ruw graniet of pegmatiet. Verschillende andere locaties in de Verenigde Staten, waaronder de Crystal Peak in hetzelfde Colorado bevatten ook amazonietlagen en ook in Madagaskar is amazoniet aangetroffen in pegmatietlagen. Vanwege de heldere groene kleur die het mineraal door polijsten kan krijgen, wordt amazoniet soms ook in stukken gehakt en gebruikt als edelsteen, al kunnen er makkelijk breuken in ontstaan. Lang heeft men zich afgevraagd waar de groene kleur van amazoniet vandaan komt. Velen dachten dat de kleur door koper ontstond, aangezien koperafzettingen vaak blauwe en groene kleuren hebben. Recentelijke onderzoeken wijzen er echter op dat de blauwgroene kleur het resultaat is van kleine hoeveelheden lood en water in de veldspaat (Hoffmeister and Rossman, 1985).
Men moet oppassen dat men amazoniet niet in drinkwater legt voor edelsteentherapie omdat er dan (giftig) lood in het water kan komen.
Amethyst
Voor een goed huwelijk.
Helpt bij migraine en slapeloosheid.
Beschermd tegen dronkenschap.
Krachtige geluksbrenger.
 

Hardheid:  7.                      Breuk:   schelpvormig,splinterend               SiO2 

Amethyst behoort tot de kwartsgroep en is paars tot violet van kleur.
De amethyst is van ouds bekend als magische steen en werd in de oudheid gebruikt om tegen dronkenschap te behoeden (de naam betekent in het
Grieks : niet bedronken). In het Oude Egypte gold de amethyst als een krachtig amulet voor succes en koelbloedigheid. De amethyst is de steen van de heilige Valentijn, die altijd een amethyst droeg. Hier komt het oude geloof uit voort dat als een vrouw een amethyst aan haar geliefde schenkt ze ervan verzekerd kan zijn een gelukkig en rijk huwelijk te krijgen.
Helpt tegen migraine, slapeloosheid en zwellingen in pols of knie. Het is een krachtige geluksbrenger en geeft kalmte, en mede hierom wordt hij vaak gebruikt voor het vervaardigen van rozenkransen. In de christelijke traditie is de amethyst een zinnebeeld voor berusting en vertrouwen.
Helpt bij hoofdpijn, depressies, zenuwpijn en slapeloosheid.
https://www.pontifex-kaarsen.com/Webwinkel-Product-252853484/Amethyst.html

 

Aquamarijn
Als amulet om tegen gevaar te
waarschuwen en geheimen te
ontsluieren. Tegen allergie en tranende ogen.
Stimuleert vruchtbaarheid.

Hardheid:  7.5-8                 Breuk:  schelpvormig ,oneffen    Be3Al2[Si6O18]

De aquamarijn behoort tot de berylgroep en is de blauwe variant daarvan.
De naam komt uit het  latijn en betekent ‘water van zee’. De aquamarijn is de symbool steen voor vriendschap en geld in het algemeen als zinnebeeld van de onschuld en reinheid en wordt vaak aan de bruid geschonken tijdens de huwelijksvoltrekking om de zielen van de geliefden in de beryl te vangen en samen te smelten. Wordt ook wel gebruikt voor amuletten om tijdig voor gevaar te waarschuwen en geheimen te ontsluieren.
Helpt bij: tranende ogen, kwalen van de schildklier en allergie.
 Aventurijn
Aventurijn werkt kalmerend en
beschermend, bevordert van welzijn.
Trekt voorspoed en geluk aan.
Beschermt tegen elctro smog.

Hardheid: 6.5-7                 Breuk:   ruw, hoekig                                        SiO2

Aventurijn of aventurien is een groen tot rood-bruin gekleurde variëteit van het mineraal kwarts. Meestal komt deze edelsteen in de groene en geslepen variant voor. Aventurijn heeft de hardheid 7 en komt onder andere voor in Rusland in de Oeral en China. Aventurijn wordt zoals vele andere variëteiten van kwarts (bijvoorbeeld amethist en rozenkwarts) geslepen zodat het als sieraad gebruikt kan worden. De chemische samenstelling van aventurijn is SiO2 + KAl2(OH,F)2 / AlSi3O10 +
Cr. De Oude Grieken naaiden aventurijn in de kleding van een krijger om zo zijn moed, eerzucht en optimisme te behouden.


Barnsteen
Helpt tegen angst en geeft lucht.
Geeft energie en kracht.
Geeft krachtig bescherming tegen
bezweringen van anderen.

Hardheid:  2.5.                  Breuk:   schelpvormig                    C40H64O4

Barnsteen is een fossiele hars die afkomstig is van naaldbomen. Deze bomen werden veelal aangeduid met de wetenschappelijke soortnaam Pinus succinifera, een nog levende dennensoort. De hars is miljoenen jaren geleden uit de bomen gedropen en daarna versteend. Barnsteen stamt uit het Mesozoïcum tot aan het Kwartair. Barnsteen is meestal warmgeel tot donkerrood van kleur, maar er bestaan ook meer groen-, blauw- of zelfs zwartgekleurde soorten. Doorzichtige barnsteen wordt algemeen het mooist gevonden en is het kostbaarst. Mineralogisch bezien heeft barnsteen een amorfe structuur. Het is vrij zacht, de hardheid bedraagt 2-2,5. Het woord barnsteen - in het Duits Bernstein - is afkomstig van het Nedersaksische woord börnen dat branden betekent. Inderdaad is deze halfedelsteen brandbaar. Barnsteen heet in het Engels amber. In het Nederlands wordt met amber meestal de kleur amber bedoeld. Ook een substantie uit de darmen van de potvis wordt amber genoemd. Eigenlijk heet dit ambergris. Deze substantie geurt sterk en wordt in parfums gebruikt. Het feit dat veel insecten in barnsteen worden aangetroffen ontging ook de Romeinen niet. Zij verklaarden dit (correct) door aan te nemen dat barnsteen vloeibaar was toen het de insecten bedekte. Derhalve noemden zij de steen succinum ofwel gum-steen. De naam komt nu nog voor in succinic acid (barnsteenzuur), in de wetenschappelijke naam voor de dennensoort Pinus succinifera en ook in succinite, een naam die door James Dwight Dana werd gegeven aan een bepaald type barnsteen dat uit het Oostzeegebied afkomstig is. Een algemene groep landslakken zijn de Barnsteenslakken. Zij zijn zo genoemd vanwege de barnsteengele kleur van het slakkenhuis. De wetenschappelijke naam van een barnsteenslakkensoort luidt Succinea putris. Barnsteen wordt elektrisch geladen door het langs een diervacht te wrijven. Om deze reden is de term elektriciteit afgeleid van het Griekse woord voor barnsteen, elektron (Latijn: electrum). In de Griekse mythologie liet de god Helios op een dag zijn zoon Phaeton de zonnewagen besturen. Maar Phaeton kon de paarden niet in toom houden, waardoor de zon hemel en aarde verschroeide. Zo kregen de mensen in Ethiopië hun donkere kleur. Om de aarde te redden gooit Zeus zijn bliksemschicht naar Phaeton waardoor deze dood ter aarde valt. De zusters van Phaeton, de Heliaden, bewenen hem. Hun tranen druppelen neer en stollen tot barnsteen. De Griekse mythologische figuur Elektra wordt vereenzelvigd met barnsteen. Het Griekse woord voor barnsteen is "elektron" (ηλεκτρον) waarvan ons woord "elektriciteit" afkomt, omdat een barnsteen was volgens de Grieken afkomstig van de barnsteeneilanden die men situeerde in de monding van de legendarische Barnsteenrivier in het hoge Noorden, de Eridanos.
https://www.pontifex-kaarsen.com/Webwinkel-Product-252862749/Barnsteen.html


Bergkristal
Helpt tegen angst en versterkt
iemands helderziendheid.
Geeft vitaliteit en wilskracht.
Gezonheid stimulerend
en zuiverende werking in huis.

Hardheid:  7.                      Breuk:   schelpvormig,splinterend               SiO2

Bergkristal is de kleurloze en meest voorkomende variant van het mineraal kwarts (siliciumdioxide, SiO2) De naam 'bergkristal' is afgeleid van het Griekse woord "Krustallos" dat ijs betekent. Men geloofde dat bergkristal door de godenvormgegeven ijs was. Ten tijde van het Mesolithicum kende men het bergkristal al. Tijdens de Romeinse tijd werd het uit de Alpen onder de naam "versteend ijs" op de markt gebracht. Theofratus noemde het "krystallos". Ook Plinius de Oudere maakt er melding van. De naam 'kwarts" is in 1529 ingevoerd door Georgius Agricola. De volkeren uit het Oosten beschouwden bergkristal als steen van het geduld en de volmaaktheid. Tibetanen gebruiken bergkristal om wonden te behandelen.De keuze van bergkristal als drinkglas of als deel van middeleeuwse sieraden kan worden toegeschreven aan het geloof dat deze kristallen zouden breken of verkleuren wanneer zij met gif in aanraking kwamen. Zo werd de keten een amuletdat de koning beschermde. Vergelijk de Rudolfinische keizerskroon en de keten van de Jehova-orde. Ontstaan: Megnatieten, pegmatieten, hydrothermale en alpiene steenaders, alluviale afzettingen. Voorkomen: Bergkristal is in de natuur wijd verbreid, maar niet altijd in edelsteenkwaliteit. Historisch bekende vindplaatsen zijn India en Sri Lanka (de omgeving van Tatnaputi). Iriserend kwarts uit het gebied van de Poona in India en uit Myanmar is een zeldzaamheid. Fraaie kristallen komen uit Kenia en Madagaskar, ook uit Brazilië (Minas Gerais), Goisas, Bahia en Frans-Guyana. In de VS komt bergkristal voor in pegmatieten, onder andere in Maine (bij Ausburn, New York, North Carolina, Arkansas (Crystal Peak) en Californië. Van bijzondere betekenis zijn voorkomens in de Alpen. Bergkristallen worden gevonden in Zwitserland (bijvoorbeeld bij Urim waar een kristal van 135 kg is gevonden in het gebied van de Sint-Gotthard en van de Grimsel), in Oostenrijk (in 1965 werd bij de Großglockner in een holte een kristal van bijna 1000 kg gevonden). Bergkristallen komen ook voor in Duitsland, Tsjechië, Polen en Frankrijk. In de collecties van diverse musea bevinden zich unieke geslepen bergkristallen. Het Smithsonian Institution Washington bezit een geslepen steen van 7000 kt en een bol bergkristal met een diameter van 33 cm en een gewicht van 48,5 kg; deze komt uit Birma en is in China geslepen.

Carneool
Wordt gedragen als amulet tegen
zonde en andere verleidingen.
Tegen reuma en infecties.


Hardheid:  6.5-7.               Breuk:   oneffen                                 SiO2

Ook een kwarts, de naam komt van ‘kornoeljekers’. De beste kwaliteit komt uit India, maar ook in Z.Amerika wordt het veel gevonden. De ‘sardonyx’ of sarder  is een variëteit waarbij een roodbruine bovenlaag op een lichtgekleurde ondergrond ligt, in antieke cameeën wordt deze steen vaak aangetroffen en werd veel gedragen als amulet tegen zonden en verleiding.
Helpt tegen: kramp, reuma, koorts, infecties en suikerziekte.
Carneool is een vlees- tot bruinrode, doorschijnende tot ondoorzichtige chalcedoonvariëteit. Het behoort tot de kwartsen. Hetelement dat de rode kleur veroorzaakt, is ijzer dat in kleine onzuiverheden in het mineraal zit. Door verhitting kan de kleur verdiepen. Carneool is genoemd naar het Latijnse carnis, dat "vlees" betekent. De oude Nederlandse naam is kornalijn. Carneool werd al voor het begin van onze tijdrekening gebruikt voor de vervaardiging van zegelstenen en sieraden. Men beweerde dat carneool bescherming bood tegen ruzie, kiespijn en zenuwaandoeningen, bloedingen stilt, koorts verlaagt, toorn vermindert en geluk brengt. Carneool ontstaat in vulkanische en verweringszones en is bekend uit India, Saoedi-Arabië en Egypte. Belangrijke vindplaatsen bevinden zich in Brazilië, de Verenigde Staten, Australië, Rusland, Tsjechië, Duitsland en Roemenië.

Calchedoon
Chalcedoon verbeterd het geheugen en verlaagt stress, een grote hulp bij examens.
Vergroot communicatieve vaardigheden.

Hardheid:  6.5-7                               Breuk:   oneffen                                 SiO2

Ook een kwarts, tot de chalcedoon groep behoren o.a. jaspis, karneool, sarder, onyx en heliotroop. Normaal heet echter alleen de lichtblauwe soort chalcedoon. Helpt tegen depressies en beroertes.
Chalcedoon is een halfedelsteen en een variëteit van het mineraal kwarts. De kleur is bijna wit tot lichtblauw of duifblauw, vaak met strepen. De steen wordt ook gevonden in de kleuren appelgroen (chrysopraas genoemd), roze, rood (variëteit carneool), bruin (sarder genoemd) en koperkleur. Vindplaatsen zijn in onder andere Brazilië, Madagaskar, Uruguay, India, VS en Groot-Brittannië. De helderblauwe chalcedoon komt uit Namibië en wordt steeds zeldzamer, waardoor de steen in waarde stijgt. Er werden in de oudheid beeldjes van weergoden gesneden uit chalcedoon. Er wordt een aantal geneeskrachtige werkingen aan chalcedoon toegekend, nl. tegen heesheid, amandelontsteking, stembandproblemen, spataderen. Chalcedoon hoort volgens diverse literatuur bij de sterrenbeelden Kreeft en Boogschutter.


Chrysokolla
Als men weinig energie heeft en zich
futloos voelt, werkt het activerend,
geeft kracht en zet aan tot handelen.
Als men nerveus of gespannen
is werkt de steen kalmerend.

Het mineraal chrysocolla is een gehydrateerd koper-aluminium-silicaat met de chemische formule (Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4·n(H2O). Het mineraal behoort tot de cyclosilicaten.Het doorschijnend tot opaak groene, blauwe, blauwgroene of bruine chrysocolla heeft een doffe tot glasglans, een lichtgroene streepkleur en het mineraal kent geen splijting. Chrysocolla heeft een gemiddelde dichtheid van 2,15 en de hardheid is 2,5 tot 3,5. Het kristalstelsel is orthorombisch en het mineraal is niet radioactief. Vergelijkbare mineralen zijn dioptaas, shattuckiet en turkoois. De naam van het mineraal chrysocolla is afgeleid van de Griekse woorden chrysos ("goud") en kolla ("lijm"). Deze naam is gegeven omdat het mineraal gebruikt werd om goud te solderen. Chrysocolla is een redelijk algemeen mineraal dat voornamelijk voorkomt als begeleidend mineraal van koper-ertsen. De typelocatie is Nizhne-Tagilsk in de Oeral, Rusland. Belangrijke concentraties zijn er in de Verenigde Staten, voornamelijk in de staten New Mexico, Nevada, Arizona, Idaho en Californië. Dit mineraal komt ook voor in Mexico, Chili, Peru en Canada. Zeer fraaie stenen zijn afkomstig uit Israël, Zuid-Afrika, Congo, Zimbabwe, Rusland, Kazachstan, Moldavië, Duitsland, Engeland, Roemenië en Frankrijk. Eilatsteen is een vergroeiing van chrysocolla met turkoois en malachiet, vindplaats bij Eilat in Israël. Chrysocolkwarts is een vergroeiing van chrysocolla met kwarts.


Chrysopraas

Hardheid:  6.5-7.               Breuk:   oneffen                                 SiO2

(Grieks: chrysos, goud en prason, prei) is een variëteit van het mineraal chalcedoon, waarmee het de chemische, optische en fysische eigenschappen deelt. Het kan kleine hoeveelheden nikkel bevatten en heeft een kleur die kan variëren van appelgroen tot diepgroen. Chrysopraas wordt vaak gebruikt als edelsteen. Chrysopraas wordt gewonnen in Australië (Queensland en West-Australië), Duitsland, Polen, Rusland, de Verenigde Staten (in de staten Arizona en Californië) en Brazilië.
 
 

 
CITRIEN: 
Hardheid:  6,5-7.               Breuk:   oneffen                                 SiO2
Kwartsgroep, de naam is afgeleid van de gele citroen kleur. Bijna alle citrien die te koop wordt aangeboden is gebrande amethyst. In de handel wordt citrien vaak misleidend topaas genoemd.
Citrien wordt gebruikt tegen: vermoeidheid, en depressies, is zenuwsterkend en maakt vrolijk.
 

Diamant
Hardheid:  10.                   Breuk: schelpvormig                      C (koolstof)

 
De naam voor diamant komt van het Griekse ‘Adamas’ wat de “éonoverwinbare” betekent. Diamant was tot voor kort het hardste materiaal dat bekend was, sinds enige tijd zijn er echter keramiek soorten gemaakt die nog harder zijn. Diamant is de duurste en dus de meest geïmiteerde steen. Diamant is de enige edelsteen welke uit één enkel element bestaat (koolstof). Diamant heeft van alle stenen de grootste dispersie (kleurschifting, wat al de verschillende kleuren geeft bij het draaiën van de steen) en de hoogste lichtbreking hetgeen er voor zorgt dat bij een goed geslepen diamant al het licht dat de steen binnenkomt door de bovenste facetten weer naar buiten treed. Deze twee laatste eigenschappen geven de diamant ‘leven‘.
Hoewel diamant niet de meest zeldzame van alle edelstenen is word hij wel nog steeds door veel mensen als de kostbaarste steen ervaren.
Diamant is de koning der edelstenen en versterkt de werking van andere stenen en wordt gebruikt bij vergiftigingsverschijnselen en ziekte.
Fluoriet
Hardheid:  4.                   Breuk: volkomen                      CaF2
Fluoriet is een calciumfluoridekristal met een hardheid van 4. Het groeipatroon is kubisch of octaedrisch en het komt voor in hydrothermale aderen, vaak samen met andere mineralen zoals kwarts, calciet en bariet. De steen kan in vele kleuren voorkomen, zoals kleurloos, paars, groen, wit, geel, rood, roze en zwart.
Fluoriet is een beschermende en stabiliserende steen, die het zelfvertrouwen vergroot en helpt structuur te brengen in ons leven. De steen geeft inzicht in beperkende gedrag- en denkpatronen en onderdrukte gevoelens en werkt emotioneel stabiliserend. Fluoriet is een goede steen om te dragen tijdens het studeren. De steen bevordert de concentratie, zorgt voor een snelle informatieverwerking en helpt om verbanden te leggen met al aanwezige kennis.

Granaat
Hardheid:  7 -7.5               Breuk:   schelpvormig                    (x)Al2[SiO4]3

 
De granaat kent verschillende variëteiten waarvan de kleuren en samenstelling onderling verschillen.
pyroop : donkerrood; almandien : violetrood; spessartijn : oranje -roodbruin; grossulaar : groen/geel; demantoiet : groen; uwaroiet : smaragdgroen.
Een bekende variant is de zogenaamde karbonkelsteen welke hol cabouchon wordt geslepen en volgens de overlevering Noach als lamp zou hebben gediend. Vandaar dat de granaat wel gebruikt wordt in amuletten om geestelijke verlichting en inzicht te verkrijgen. In noord India en Afrika worden granaten gebruikt als bescherming tegen slechte geesten, vervloekingen, vaak gedragen in de vorm van een kraal als bescherming tegen het boze oog. Ook wel gedragen om te beschermen tegen verwondingen in de strijd. Wordt tevens gebruikt bij depressies, geeft doorzettingsvermogen, hartversterkend.
 

Heliotroop
Hardheid:  6.5-7.               Breuk:   ruw                                       SiO2 

 
Kwarts,heliotroop is Grieks voor ‘zonnewender’ In de middeleeuwen werd deze steen als zeer magisch beschouwt omdat men dacht dat de rode vlekjes bloeddruppels van Jezus waren. Geeft moed bij tegenslag, tegen aambijën, blaasstenen, bloedingen in het algemeen en neusbloedingen. Wordt wel gebruikt als amulet tegen giftige beten.
 

Hematiet


Hardheid:  5.5-6.5.           Breuk:   schelpvormig,bros           Fe2O3
 
De naam komt van het Grieks en betekent ‘bloed’ omdat het een rode kleur afgeeft bij kontact met water. Hematiet hoort bij het aardechakra en het basischakra. Vooral op het basischakra gelegd is hematiet een verwarmende steen.
Hematiet helpt je compleet jezelf te zijn en geeft zo zelfvertrouwen. In combinatie met moldaviet helpt hematiet om op een veilige manier verbindingen tot stand te brengen met buitenaardse lichtdimensies en wezens.
Hematiet versterkt de wil om te leven. De steen trekt een beschermend schild op tussen de drager en de boze buitenwereld.


Jade

Hardheid:  6.5-7.               Breuk:   ruw                                       NaAlSi2O6 

Pyroxeengroep, de naam komt van het Spaanse’piedra de yjada’,lendensteen, omdat hij beschouwd word als voorbehoedmiddel tegen nierkwalen.
Geeft wijsheid, moed en bescheidenheid, tegen nierkwalen.Jade wordt net als zeepsteen en chalcedoon al duizenden jaren geslepen en bewerkt door de Chinezen. Jade werd oorspronkelijk gebruikt als gereedschap maar kwam tijdens de Han-dynastie in zwang als sieraad. In China wordt nefriet gevonden rond de stad Khotan in Xinjiang.

In de Chinese cultuur wordt alleen bewerkte jade als waardevol gezien. Een klomp onbewerkt jade is dus van mindere waarde. In de Sanzijing staat het vermeld als een vergelijking met onderwijs:

"Als men jade niet polijst, is het geen kostbaar ding. Als een mens niet leert, heeft zijn leven geen zin, want hij kent de normen, waarden en respect van het leven niet en zal dus nooit talentvol worden"

(玉不琢 不成器 人不學 不知義)

Jade wordt gezien als een waardevolle steen die boze krachten weert. Als men een stuk jade lang op zijn lichaam draagt, bijvoorbeeld aan een stuk rode draad om de nek, zal men zien dat de jade langzaam van kleur verandert.

Tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking waren de medailles voorzien van jade.

Bron: www.semoea.nl

 
 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies